۱۰۰

چقدر همه چی مسخره است، اصلا باورت نمی شه؟

این تویی؟ توی اون لباس سفید مسخره؟ همه دورت کردن؟ و تو دلت می خواد دیوونه بشی.

دیگه خونه ی همیشگیت خونت نیست! اتاقت مال تو نیست! دیگه نمی تونی هر شب تو خونه ای که نفس های بابا و مامان و داداش عزیزت پرش کرده بخوابی!!

چرا هیچکس نمی فهمه همه ی اینا خیلی خیلی مسخره است؟

چرا نمی فهمن تو دیوونه شدی.

کاش می شد توی همون خونه بمونیم. کاشدبشه تا همیشه و همیشه با مامان و بابا بمونیم!

من یه دیوونه ی محضم! احساس عذاب وجدان تمام وجودم رو پر کرده.

ابنکه مادرم دلتنگم بشه تقصیر منه، این که بابام هر روز صبح کسی نیست که با خنده هاش بدرقه اش کنه تقصیر منه.

اینپکه کسی نیست که داداشم سر به سرش بذار تقصیر منه.

همسرم ماهه خیلی خوبه بهترینه

منم خیلی دوسش دارم

اما این عذاب وجدان مسخره

مسخره

/ 0 نظر / 29 بازدید